Wann un wo gift dat Koorten?
Koortenvörverkop af 1. November över düssen Link.
Upföhrungen
1. Upföhrung (Premiere):
Freidag, 22. November 2019, Klock 20:00
2. Upföhrung:
Sünnabend, 23. November 2019, Klock 20:00
mit Tombola!
3. Upföhrung:
Freidag, 29. November 2019, Klock 20:00
4. Upföhrung:
Sünnabend, 30. November 2019, Klock 20:00
allwedder mit Tombola!
5. Upföhrung:
Sünndag, 1. Dezember 2019 (1. Advent), Klock 16:00
mit Kaffee un Koken
Inlass: 90 Minuten vör de Upföhrung!

Veranstaltungsoort
Ashüser Hoff (Café Verde)

Vör de Upföhrung wat Kulinarisches?
Utwahl un Vörbestellung: Ashüser Hof (Café Verde)
www.ashaeuser-hof.de | 04174 5714951
Back to Top